Odbierz wyniki

Zaloguj się

Po otrzymaniu wiadomości e-mail, że wyniki są dostępne do pobrania, zaloguj się na stronie seq.wptbm.amu.edu.pl.

Otwórz zakładkę Wyniki

W zakładce Wyniki znajdują się wszystkie pliki z wynikami do pobrania przyporządkowane do odpowiednich zamówień. Pliki są dostępne do pobrania przez 30 dni.

Pobierz wyniki

Pobierz wyniki korzystając z przycisku Download.

Regulamin | Polityka Prywatności | Deklaracja dostępności | © LTBM
Created my free logo at LogoMakr.com | Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com