Strona w przygotowaniu

Cennik

W przypadku dużych lub nietypowych projektów prosimy o kontakt
z prof. UAM dr hab. Mirosławą Dabert w celu indywidualnej wyceny.
W przypadku dużych lub nietypowych projektów prosimy o kontakt z prof. UAM dr hab. Mirosławą Dabert w celu indywidualnej wyceny.

Sekwencjonowanie i elektroforeza kapilarna

Sekwencjonowanie DNA prób dostarczonych w probówkach – XX zł
Sekwencjonowanie DNA prób dostarczonych na płytce – XX zł
Sekwencjonowanie DNA – niestandardowe – XXzł
Sekwencjonowanie DNA wymieszanego ze starterem w probówkach – XX zł
Sekwencjonowanie DNA wymieszanego ze starterem na płytce – XX zł

Elektroforaza kapilarna, kapilary 50 cm – XX zł
Elektroforaza kapilarna, kapilary 80 cm – XX zł

Elektroforeza kapilarna fragmentów dostarczonych w probówkach – XX zł Elektroforeza kapilarna fragmentów dostarczonych na płytce – XX zł

Sekwencjonowanie NGS

Przygotowanie indeksowanej biblioteki typu shoutgun – XX zł
Przygotowanie indeksowanej biblioteki amplikonów – XX zł
Sekwencjonowanie DNA w Ion S5 System, 100 tys. odczytów – XX zł
Sekwencjonowanie DNA w Ion S5 System, > 50 mln odczytów – XX zł

Inne

Enzymatyczne oczyszczanie produktów PCR od dNTP i starterów – XX zł