O nas

Laboratorium Technik Biologii Molekularnej (LBTM) działa na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu od 2005 roku, poprzednio pod nazwą Wydziałowej Pracowni Technik Biologii Molekularnej.
LBTM jest miejscem, gdzie są realizowane interdyscyplinarne badania naukowe oparte o analizy kwasów nukleinowych. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, obejmującej praktyki studenckie, wykonujemy też usługi sekwencjonowania i analizy DNA.

Od momentu uruchomienia w 2005 r., w laboratorium zrealizowano kilkadziesiąt projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków KBN, MNiSW, NCBiR, NCN, FNP, NFOŚiGW, których autorami lub wykonawcami byli pracownicy UAM oraz innych jednostek zagranicznych i krajowych. Wyniki naszych badań są publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR i uzyskują znaczące nagrody i wyróżnienia.

Nasz zespół

Działamy w zespole dziewięciu wysoko wykwalifikowanych osób, które potrafią wyizolować i zsekwencjonować DNA z wszelkiego rodzaju materiału biologicznego. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują uzyskanie wyników o wysokiej jakości.

Tematyka badawcza

Projektujemy nowe i wykorzystujemy znane markery DNA w badaniach dotyczących taksonomii i filogenetyki molekularnej, struktury zbiorowisk mikrobiologicznych, parazytologii molekularnej, biologii konserwatorskiej, hodowli roślin i zwierząt, a także w kryminalistyce i sądownictwie.

Regulamin | Polityka Prywatności | Deklaracja dostępności | © LTBM
Created my free logo at LogoMakr.com | Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com